usługi (9)

Profilaktyka

Profilaktyka ma kluczowe znaczenie nie tylko w medycynie, również w stomatologii. Zapraszamy do naszej kliniki, gdzie doÅ›wiadczeni lekarze oceniÄ… stan Twojego uzÄ™bienia i »

Rentgenodiagnostyka

Dla prawidÅ‚owej diagnostyki i kontroli leczenia, niezbÄ™dne jest wykonywanie zdjęć rentgenowskich. Pozwala na wczesne wykrycie próchnicy, braku zawiÄ…zków zÄ™bó »

Endodoncja

Mimo iż w naszej klinice wykonujemy implanty, idealnie naÅ›ladujÄ…ce naturalne zÄ™by, Twoje wÅ‚asne uzÄ™bienie jest dla nas najcenniejsze, usuwanie zÄ™bó »

Protetyka

JeÅ›li krÄ™pujesz siÄ™ z powodu braków w uzÄ™bieniu, pokruszonych lub przebarwionych zÄ™bów, już czas aby to zmienić. Skontaktuj siÄ™ z »

Stomatologia zachowawcza

DbajÄ…c o urodÄ™, dbamy równoczeÅ›nie o zdrowie. UtrzymujÄ…c zgrabnÄ… sylwetkÄ™, zapobiegamy cukrzycy czy przeciążeniom stawów. Dotyczy to również »